Woonerf

Een woonerf is een zone van één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen aangeduid zijn met de verkeersborden F12a en de uitgangen met de verkeersborden F12b. In een woonerf overweegt de woonfunctie (Art. 2.32 van het verkeersreglement).

 

Figuur 4.12 F12a : begin van een woonerf Figuur 4.13 F12b : einde van een woonerf

 

De bijzondere verkeersregels in de woonerven gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. Het verkeersbord F12a wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een woonerf; het mag links herhaald worden. Het verkeersbord F12b wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een woonerf; het mag links herhaald worden (Art. 71 van het verkeersreglement).

Artikel 22 bis van het verkeersreglement zegt dat:

Binnen de woonerven:

1.           mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken: spelen is er eveneens toegelaten;

2.           mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren;

3.           is de snelheid beperkt tot 20 km per uur;

4.           a) is het parkeren verboden, behalve:

-              op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;

-              op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.

b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden.

Teneinde een goede organisatie van het verkeer te verzekeren en de veiligheid van de weggebruikers zoveel mogelijk te garanderen, dient de aanleg van een woonerf volgens het Ministerieel Rondschrijven van 23 juni 1978 te worden opgevat als volgt:

-            De toe- en uitgangen van het woonerf moeten herkenbaar gemaakt worden door de aanleg zelf. Het woonerf wordt aan elke ingang en uitgang respectievelijk voorzien van de borden F12a en F12b. Bijkomend dient het specifieke karakter van het woonerf bij een eerste oogopslag duidelijk worden;

-            De weg mag niet verdeeld worden in een rijbaan en een trottoir, aangezien alle weggebruikers de gehele breedte van de beschikbare ruimte mogen gebruiken;

-            De gedeelten van het woonerf die geschikt zijn voor voertuigenverkeer moeten zodanig worden ingericht dat de rechtlijnigheid wordt gebroken en bijgevolg de snelheid van de voertuigen wordt verlaagd. Speciale inrichtingen, zoals niveauverschillen, drempels, bochten, versmallingen, … zijn hier toegelaten;

-            De openbare verlichting in een woonerf moet zodanig zijn dat de aanleg en inrichting ervan zichtbaar blijven bij nacht;

-            De aanleg en inrichtingen mogen het zicht van de bestuurders niet hinderen, en mogen daarom niet hoger zijn dan 0,75 m binnen het gezichtsveld van de bestuurders;

-            Het woonerf moet zodanig ingericht worden dat bestuurders niet op minder dan 1 m van de woningen kunnen rijden, tenzij de plaatsgesteldheid dit niet toelaat (onvoldoende breedte van de weg);

-            De plaatsen binnen een woonerf die ingericht zijn voor kinderspelen moeten gemakkelijk herkenbaar zijn en, zo mogelijk, gescheiden zijn van de ruimte waar voertuigen rijden. Wanneer de plaatsgesteldheid het toelaat moeten deze plaatsen ontoegankelijk gemaakt worden voor de voertuigen;

-            De voertuigen voor hulpverlening en de voertuigen tot openbaar nut moeten toegang kunnen hebben en er kunnen rijden.

-            Er moet voor de bewoners een voldoend aantal parkeerplaatsen beschikbaar zijn binnen het woonerf zelf of in de onmiddellijke omgeving ervan;

-            De plaatsen die worden voorbehouden voor het parkeren worden, in principe, afgebakend door witte markeringen of door een wegbedekking in een andere kleur. Bovendien moet op elke plaats de letter “P” worden aangebracht op de grond, dit in een hoek van de parkeerplaats. Uitzonderlijk kunnen de borden E9a en E9b worden aangebracht om een parking te signaleren of een parkeerplaats te reserveren;

-            Wanneer het kruisen van auto’s niet mogelijk is op het weggedeelte dat voor verkeer geschikt is, moet er op bepaalde plaatsen gezorgd worden voor verbredingen die het kruisen wel mogelijk maken.

Snel Contact

Chris Verslype

Blekerijweg 22
8972 Poperinge Proven

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

057 30 03 88

Ontvang ons nieuws

Laat hier je e-mailadres na!

Dank voor uw inschrijving.

© Dorpsplatform Proven | Powered by LMD | Cooked & Spiced by Tasty Creations